• Nieuw samengestelde gezinnen en erfrecht

  nieuw samengesteld gezin

  Tegenwoordig bestaan veel gezinnen uit partners met kinderen uit een ander huwelijk. Hoe zit het nu wanneer één van de partners komt te overlijden? Erven de kinderen alles of komen de stiefkinderen ook in aanmerking? 

 • Wat is een globale erfovereenkomst? En vooral, wat is het niet?

  verdeling geld

  De term ‘globale erfovereenkomst’ doet vermoeden dat het een overeenkomst betreft over wie wat krijgt na uw overlijden. Wel, dat is het niet! Wat is het dan wel? 

 • Het huwelijkscontract in het wettelijk stelsel

  huwelijkscontract

  U bent gehuwd in het wettelijk stelsel , maar jullie willen elkaar meer beschermen? Dé oplossing voor u kan liggen in een huwelijkscontract met 'langst leeft al heeft'-beding (verblijvings-) of een keuzebeding. 

 • Gehuwd in het wettelijk stelsel mét kinderen

  wettelijk stelsel met kinderen

  Indien u huwt zonder huwelijkscontract, dan bent u automatisch gehuwd onder het wettelijk stelsel. Wat zijn de gevolgen hiervan indien één van de partners komt te overlijden? 

 • Vruchtgebruik

  vruchtgebruik

  De term vruchtgebruik roept regelmatig vragen op. Wat is het nu concreet? Waarop heb je recht als vruchtgebruiker en wat moet/mag je daarmee doen?

 • Vrijstelling van de gezinswoning

  afbeelding gezinswoning

  De gezinswoning moeten verkopen, omdat de erfbelasting niet betaald kan worden... is niet meer van deze tijd. Om die reden werd een vrijstelling van de gezinswoning ingevoerd sinds 2007. 

  Wanneer en voor wie is dit nu van toepassing?